Disclaimer

Disclaimer

Lion Beddenshop verleent u hierbij toegang tot https://www.lionbeddenshop.nl en publiceert hier ter informatie producten, teksten, afbeeldingen en andere materialen. Lion Beddenshop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Lion Beddenshop spant zich in om de inhoud van https://www.lionbeddenshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.lionbeddenshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lion Beddenshop. In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.lionbeddenshop.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op https://www.lionbeddenshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lion Beddenshop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lion Beddenshop. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lion Beddenshop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Abonneer u nu voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Wij versturen maandelijks een informatieve e-mail inclusief interessante acties